Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Nieuwsbrief
 

Beste abonnee,

Hiermede ontvangt u een herstel Nieuwsbrief april. De eerder door u ontvangen brief bevatte enige technische fouten.
Het bestuur van de HRC streeft er naar om de Nieuwsbrief om de twee maanden aan u te doen toekomen. De HRC hoopt hiermede nog beter en frequenter de belangen van de huurders te kunnen behartigen.
Wij doen een beroep op u,dat u anderen op deze Nieuwsbrief wil wijzen en vragen om zich te abonneren op de gratis Nieuwsbrief.Een e-mail aan info@huurdersraadcapelleaandenijssel.nl  volstaat. 

Op 26 februari heeft de Algemene Ledenvergadering 
van de HRC plaatsgevonden.
De voorzitter van de HRC, Arjan de Braal, kon niet aanwezig zijn.  
De secretaris van de HRC,Wim de Bruin,heeft de honneurs waargenomen.
Ook de overige bestuursleden van de HRC waren aanwezig doch slechts 5 "leden" van de diverse commissies waren opgekomen. De opkomst was dus zeer bedroevend!
Het verslag van deze ALV-vergadering vindt u op de Site van de HRC. 

De bestuursvergadering van de HRwerd van 9 maart 2020 verplaatst naar 10 maart 2020,daar de HRC aanwezig wenste te zijn op het Gemeentehuis alwaar de bespreking van het Koersdocument plaatsvond door de commissies Stedelijke Ontwikkeling en Buitenruimte Ontwikkeling (SOB) en Samenleving en Economie (SLE).

Het koersdocument is deur van de gemeente Capelle a/d IJssel,samen met Pameijer Havensteder.
Kort samengevat;de bespreking van het Koersdocument heeft de HRC geen duidelijke antwoorden van de raadsleden en de betreffende commissies van het SOB en SLE opgeleverd!!
Het vergaderschema van het bestuur van de HRC vindt u verder op de Site van de HRC.

Participatie
Om de naamsbekendheid van de HRC te vergroten,heeft het bestuur besloten hier komende tijd actie op te ondernemen.
Een van de acties is het contact met de politieke partijen in de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Het verslag vindt u in onderstaande link:
HRC_BEZOEKT_DE_FRACTIES.pdf

Florabuurt/Koersdocument;
Ook heeft de HRC op het gebeuren in de Florabuurt naar aanleiding van het Koersdocument gereageerd.
De behandeling van dit Koersdocument met de bewoners van de Florabuurt heeft  de bewoners niet echt tevreden gesteld. De ontevredenheid heeft geleid tot de oprichting van een stuurgroep Florabuurt
In de digitale raadsvergadering van de Gemeente Capelle aan den IJssel op 20 april 2020 is het Koersdocument besproken en is het Koersdocument vastgesteld.
Komende tijd zal er van uit de stuurgroep ongetwijfeld verder over de invulling van dit Koersdocument worden gesproken met de bewoners, de politiek en Havensteder.
Via de Nieuwsbrief zal de HRC u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in deze kwestie. 

Berichten over Wijk Overleg Platforms (WOP):
Op deze plaats wordt regelmatig informatie over de wop's gegeven.
Onderstaand  informatie is geschreven door Werner Karsten,Gebiedsregiseur van Gemeente Capelle a/d IJssel.
https://mcusercontent.com/8e6871fd1cc70fe24fbdbb4ee/images/53ef8e0c-abed-4e15-9d83-229682a30cce.jpg
is foto Werner Karsten
WOPs_in_Capelle_aan_den_IJssel_1_.pdf

Contact met medewerkers van Havensteder

Hier  verwacht de HRC medewerkers van Havensteder aan u  voor te stellen
Het bijgaande  artikel is geschreven door Wesley Rotteveel,Wijkbeheerder Middelwatering.
Wesley.01.pdf
Schrijf mij in voor de HRC Nieuwsbrief
Schrijf mij in bij De Brug


 ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen

 


This email was sent to info@huurdersraadcapelleaandenijssel.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Huurdersraad Capelle aan den IJssel · Meidoornveld 192 · Capelle aan den IJssel, Nh 2906 AH · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp