Hier vindt u het Jaarschema voor 2019.

181206 VERGADERSCHEMA 2019