Voor huurders door huurders.

De Huurdersraad Capelle Com.wonen (HRC) behartigt de gezamenlijke belangen van de huurdersorganisaties die bij haar zijn aangesloten. Ook is zij de spreekbuis naar Havensteder voor die zaken die de aangesloten huurders betreffen. Om die reden vergadert het bestuur van de HRC tenminste tweemaal per jaar met de gebiedsmanager.

Het bestuur van de HRC wordt gekozen door de algemene vergadering van de huurdersverenigingen en bewonerscommissies. De HRC behartigt de belangen van de aangeslote huurders  op districtsniveau.

Naam: Cor Kievid
E-mail: kievidcor@telfort.nl
Functie: Voorzitter / lid bestuur de Brug

Naam: Roël Bout
E-mail: rr.bout@hotmail.com
Fucntie: Lid Bestuur

Naam: Vijay Kisoensingh
Fucntie: Lid Bestuur

Naam: Wim de Bruin
E-mail: debruinwim4@gmail.com
Functie: Secretaris/Penningmeester

Naam: Arjan de Braal
E-mail: info@bravin.nl
Fucntie: Penningmeester