Heeft u in de periode 2013 tot en met 2015 een inkomensafhankelijke huurverhoging betaald?
Dan kunt u een schadevergoeding eisen bij de Betastingdienst, zie het bijgevoegde bestand voor meer informatie.

IMG_20180725_0001